Visites a l'exposició amb Apropem-nos
Visites a l'exposició amb Apropem-nos
————
Visites als alumnes de català i castellà d'Apropem-nos
Apropem-nos va sorgir l'any 2001 com una iniciativa de diverses entitats, serveis públics i veïns i veïnes del Poblenou per donar suport a l'acollida i fomentar la participación de les persones que arribaven al barri procedents de països de tot el món. Amb l'objectiu de millorar el benestar dels veïns i veïnes, d'afavorir la convivència, de promoure la cohesió social i de fomentar la creació de xarxes ciutadanes, entre d'altres, al llarg d'aquests anys s'hi han anat sumant persones, entitats, col·lectius i serveis en un procés sempre obert a noves incorporacions, i parant atenció als canvis i necessitats detectades al barri  per tal de donar-hi resposta mitjançant noves accions i projectes comunitaris. Des del 2006 Apropem-nos és un Pla de Desenvolupament Comunitari que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a més d'alguna entitat privada.