CONVOCATÒRIA D'EDUCACIÓ I/O MEDIACIÓ
————
[CAT]

El programa d'Arts Visuals del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases d'una convocatòria inèdita i excepcional per aquest 2021 destinada a propostes de mediació i/o educació. Aquesta s'adreça a educadors, mediadors, artistes, comissaris... amb experiència o sense en l'àmbit de la mediació, que vulguin crear un projecte junt a una comunitat o entitat del Poblenou. Els projectes es realitzaran l'últim trimestre del 2021, amb la possibilitat de ser allargats fins el primer trimestre del 2022 en cas que es consideri necessari. Cal presentar un únic dossier en PDF que contingui:  

 - Dades personals i informació de contacte 
 - Títol del projecte 
 - Proposta que contingui una breu descripció del projecte, que especifiquamb quina comunitat o entitat es vol col·laborar i que esbossi les possibles formalitzacions de l'acció (ja siguin xerrades, accions, produccions, projeccions...) i una aproximació de calendari i pressupost (màxim 2 pàgines)
 - Currículum o biografia breu

S'escollirà una proposta que comptarà amb una dotació econòmica de 3.000 €, repartits en 1.000 € d'honoraris i 2.000 € de producció (inclou la producció i honoraris de tercers, si s'escau). La totalitat d'aquest import es pagarà en dos terminis.   

PRESENTACIÓ   

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament online enviant un únic document en format PDF no superior a 3MB a convocatòria@cccanfelipa.cat indicant el nom de la convocatòria al assumpte.

CALENDARI   

7 de juny a les 18:00 h: sessió de consulta on-line per assessorar qui vulgui presentar-se a la convocatòria (fes click aquí)  

Fins al 25 de juny a les 24h: data límit de recepció de propostes online.   

Segona setmana de juliol : publicació dels seleccionats. 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ  

Elena Blesa Cábez, artista i mediadora  
Jordi Ferreiro, artista i educador 
Clàudia Elies, coordinadora de Can Felipa Arts Visuals   

La convocatòria podrà declarar-se deserta si, el jurat així ho decideix.

Disseny a càrrec de Leticia / Ara Estudio
 
-------------------------------------------------------------------------------------

[CAST]

El programa de Arts Visuals del Centre Cívic Can Felipa presenta las bases de una convocatoria inédita y excepcional para este 2021 destinada a propuestas de mediación y/o educación. Esta se dirige a educadores, mediadores, artistas, comisarios... con o sin experiencia en el ámbito de la mediación, que quieran crear un proyecto junto a una comunidad/entidad del Poblenou. Los proyectos se realizarán el último trimestre de 2021, con la posibilidad de que se alarguen hasta el primer trimestre de 2022 en caso de que se considere necesario. Hay que presentar un único dossier en PDF que contenga:

 

 - Datos personales e información de contacto

 - Título del proyecto

 - Propuesta que contenga una breve descripción del proyecto, especificando con qué comunidad/entidad se quiere colaborar y esbozar las posibles formalizaciones de la acción (ya sean charlas, acciones, producciones, proyecciones ...) y una aproximación de calendario y presupuesto (máximo 2 páginas)

 - Currículum o biografía breve

 

Se escogerá una propuesta que contará con una dotación económica de 3.000 €, repartidos en 1.000 € de honorarios y 2.000 € de producción (incluye producción y honorarios de terceros, si es necesario). La totalidad de este importe se pagará en dos plazos.

 

PRESENTACIÓN

 

La presentación de propuestas se realizará exclusivamente online enviando un único documento en formato PDF no superior a 3MB a convocatòria@cccanfelipa.cat indicando el nombre de la convocatoria en el asunto.

 

CALENDARIO

 

7 de junio a las 18:00 h: sesión de consulta on-line para asesorar quien quiera presentarse a la convocatoria  (haz click aquí

 

Hasta el 25 de junio las 24h: fecha límite de recepción de propuestas online.

 

Segunda semana de julio: publicación de los seleccionados.

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN

 

Elena Blesa Cábez, artista y mediadora

Jordi Ferreiro, artista y educador

Clàudia Elies, coordinadora de Can Felipa Artes Visuales

 

La convocatoria podrá declararse desierta, si el jurado así lo decide.

 

Diseño a cargo de Leticia / Ara Estudio

Informació complementària

A continuació trobareu enllaços que us poden ser d'interès:


 
Per a qualsevol dubte o informació podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora del programa d'arts visuals, Clàudia Elies a: claudia@cccanfelipa.cat